Ara

GÖZ KATARAKTI
Katarakt: Katarakt, göz içindeki merceğin saydamlığını kaybederek opaklaşmaşı, göz merceğinin sağdamlığının kaybolmasıdır. Göz, fotoğraf makinesi gibi optik bir sistemdir. Gelen ışık ve görüntünün görme merkezine net olarak ulaşması için, önce gözün en dış saydam tabakası olan korneada, sonra gözün içindeki lens tabakasında kırılması gerekir. Bu iki tabaka da saydamdır. Göz merceğinin kesifleşmesi (bulanıklaşması) görüntüyü bulanıklaştırır. Katarakt en sık yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkar. Beslenme, ultraviyole ışınları gibi birçok faktör bulunmaktadır. Lensin bulanıklaşması durumuna göre hastalar önceleri uzak ya da yakın görme bozukluğundan şikayet ederler. Bulanıklaşma arttıkça hem uzak hem de yakın görmeler hastanın sosyal yaşantısını rahatsız edecek şekilde artar. Kataraktın medikal veya gözlükle tedavisi mümkün değildir. İlerlemesini de durdurabilecek etkili bir yöntem yoktur.Tek tedavisi ameliyattır. Ameliyat, şeffaflığını kaybetmiş olan göz merceğinin alınıp yerine yapay göziçi merceği (lensi) yerleştirilmesi sistemine dayanmaktadır...

Kataraktın ameliyat yöntemi Fako (Fakoemülsifikasyon) cerrahisidir. Fako cihazı, saniyede 40.000 defa titreşen ses dalgaları yardımıyla kataraktı göz içerisinde eritir. Böylece katarakt temizlendikten sonra, katlanabilir ve akrilik maddeden üretilmiş mercek göz içerisine yerleştirilir. Fako cihazı sayesinde göz içerisine çok küçük bir kesiden girilerek ameliyat tamamlanmaktadır. Her türlü katarakta uygulanabilmektedir. İşlem süresi kısadır ve ameliyat güvenli ve ağrısız bir şekilde damla ile anestezi yapılmaktadır

18 görüntüleme