ÇOCUK

ÇOCUK

Uzm. Dr. MURAT AYDIN

Çocuk sağlığı ve hastalıkları (pediatri) bölümü, doğumdan 18 yaşa kadar uzanan süreçteki bireylerin tanı, tedavi ve takibi ile ilgilenen bilim dalıdır.

 

Pediatri uzmanları 6 yıl tıp fakültesi eğitimi ardından 4 yıl da Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde ihtisas yapar.

 

Henüz iletişim becerisi gelişmemiş bebeklerin muayene, tanı ve tedavileri  hekimimiz tarafından, çocukların psikolojileri de göz önünde bulundurularak yapılır.

 

Çocukların doğum sonrası düzenli olarak boy, kilo, baş çevresi takipleri, mental, motor ve fiziksel gelişim takipleri, aşı takibi yanı sıra aşağıda bir kısmı belirtilen uygulamalar da pediatri uzmanımızca koordine edilmektedir.

 

- Anemi (kansızlık) tedavi ve takibi

- D Vitamini, B12 vitamini, folik asit, çinko takibi

- Tam idrar tetkiki, idrar kültürü,

- Hızlı Streptokok Antijen Testi, boğaz kültürü

- İnfluenza A, B testleri

- Gayta mikroskopisi, rotavirüs, adenovirüs antijen testleri ve gayta kültürü

- Tiroid fonksiyon testleri

- Çölyak antikor taraması

- Helicobakter pylori taraması

- Parazit Taramaları

- Menenjit ve rotavirüsü aşısı gibi aşıların uygulanması

- Obezite takibi