Radyoloji

 Radyoloji

Röntgen, ultrason, gebe ultrasonu, troid, meme, abdominal ultrasonlar, renkli doppler tetkikleri, MR ve TOMOGRAFİ yapılmaktadır.

RÖNTGEN

Solunum sistemi , kalp, omurga, eklem hastalıkları ,kırık, çıkık ,travma ,iskelet anomali ve gelişim bozuklukları, böbrek mesane taşları ile sinüzit tanısında rutin başvurulan görüntüleme tekniğidir.

ULTRASON

Tiroidde guatr, memede kist kitle gibi hastalıkların, karaciğer yağlanması ,safra kesesi taşı ,böbrek taşı ,pankreas hastalıkları, prostat büyümesi vb iç organları ilgilendiren hastalıklar ile safra kesesi iltihabı ve akut apandisit gibi acil durumların tanısında önemli bilgi veren radyasyon içermeyen bir incelemedir.

RENKLİ DOPPLER

Damarsal yapı ve kan akımlarını değerlendirdiğimiz, bacak boyun damarlarında tıkanıklığı, darlığı, yetmezliği, bacak damarlarında varis , varikosel vb. anomalileri, böbrek damarlarında darlık vs dolaşım bozukluğunu saptamada kullanılana bir yöntemdir. Radyasyon içermez damardan herhangi bir renklendirici ilaç verilmez. Ultrason cihazının farklı özellikleri kullanılarak yapılır.

4D - DÖRT BOYUTLU ULTRASON

Gebelik sürecinde 13-22 hafta aralığında bebeğinin sağlık durumu değerlendirilir ve bebek pozisyonunun imkan verdiği ölçüde 3 boyutlu görüntülenmesi yapılır.

MR (EMAR)

Tüm vücut alanlarında radyasyon almaksızın güvenli görüntüleme tekniğidir. Özellikle bel,boyun fıtığı ,eklem problemleri , beyin ve boyun hastalıklarında , karin içi kitle tanısında sıklıkla kullanılmaktadır. Gerektiğinde damar yoluyla renklendirici ilaç verilebilir.

BT (BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ )

Tüm vücut alanlarında radyasyon kullanılarak kesitsel görüntüler alınan bir yöntemdir. İskelet sisteminde kemik kırıklarında, beyinde kana vs inme, akciğerde zatürre vb. hastalıklarda , taş ,tümör, apse, görüntülemede sıklıkla kullanılan görüntüme yöntemidir. Gerektiğinde damar yoluyla ilaç verilir.

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER

İğne biyopsisi :Tiroidde nodüler guatr varlığında şüpheli nodül ya da nodüllerden , memede ise şüpheli kitleden doku örneği alınması işlemidir.

RADYOLOJİ BÖLÜMÜMÜZDE ....

Hasta sağlığını ön planda tutarak güncel bilgiler ışığında hızlı ve doğru tanı amaçlı sağlık hizmeti hedeflenmektedir.