Kardiyoloji

 Kardiyoloji

Genel kardiyolojik muayene ve değerlendirilmesi

Hipertansiyon tanı ve tedavisini gerekli görüldüğü takdirde Amblatuar

Kan basıncı cihazı(Tansiyon holteri) takılması ve deneyimli Radyoloji uzmanı tarafından böbreklerin yapısı ve kan akımının değerlendirilmesi

Koronerarter hastalığı (damar sertliği) tanı ve tedavisi için EKG, Ekokordiyografi ve Efor testinin yapılması.

Aritmi (ritim bozukluğu) tanı için EKG ve ritim holter cihazı takılması ve aritmi tedavisi

Erişkin konjenital (doğumsal) kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Kliniğimizde bu hastalıklarla ilgili Ekg, Ekokardiyografi, Kan tetkikleri, Ritim Holter Cihazı, Ambulatuvar kan basıncı cihazı, efor testi mevcuttur.