Göz Hastalıkları

 Göz Hastalıkları

Refraktif kırma kusurları,miyop,hipermetrop,astigmat muayenesi,gözlük ve lens reçetesi verilmesi
Konjonktiva ve kapak hastalıkları ) konjonktivit,arpacık) tanı ve tedavisi
Kornea hastalıkları (Keratit) tanı tedavisi
Retina hastalıkları (Diabetik retinopati,makula dejenerasyonu tanı ve tedavisi,göz dibi muayenesi
Üveit tanısı,teşhis ve tedavisi
Şaşılık tespiti tanısı ve tedavisi