Genel Cerrahi

 Genel Cerrahi

Meme hastalıklarının tanı ve takip süreçleri kliniğimizde yapılmaktadır. Gerekli görüldüğü durumlarda deneyimli radyoloji uzmanımız tarafından uygun radyolojik tetkikler ve USG eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsileri yapılmaktadır.

Tiroid ve Paratiroid bezi patolojileri için gerekli olan tahlil ve tetkikler merkezimizde uygulanmaktadır. Uygun görüldüğü takdirde deneyimli radyoloji uzmanımız tarafından USG eşliğinde tiroid bezindeki nodullerden USG eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsileri yapılmaktadır.

Genel cerrahi pratiğinde çok sık karşılaşılan fıtık (kasık ve göbek fıtıkları), kıl dönmesi (pilonidal sinus), basur (hemoroid) ve makat çatlakları (anal fissür) gibi hastalıklar güncel tedavi seçenekleri ile yüksek doğrulukta çözümlenmektedir.

Sindirim sistemi (Mide, ince barsak ve kolorektal) ile ilgili hastalıklara yönelik muayene, tanı ve tedavi yöntemleri merkezimizde uygulanmaktadır.

Safra kesesi ve safra yolu hastalıkları için gerekli tahlil ve tetkikler yapılmakta olup uygun tedavi seçenekleri sunulmaktadır.

Tırnak çekimi, apse drenajı, cilt altında olan yağ bezelerinin çıkarılması gibi lokal anestezi ile yapılabilen işlemler başarı ile gerçekleştirilebilmektedir.

Lokal anestezi ile sünnet işlemi merkezimizde uzman ekipler tarafından yapılmaktadır.