Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk sağlığı ve hastalıkları (pediatri) bölümü, doğumdan 18 yaşa kadar uzanan süreçteki bireylerin tanı, tedavi ve takibi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Pediatri uzmanları 6 yıl tıp fakültesi eğitimi ardından 4 yıl da Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde ihtisas yapar.

Henüz iletişim becerisi gelişmemiş bebeklerin muayene, tanı ve tedavileri hekimimiz tarafından, çocukların psikolojileri de göz önünde bulundurularak yapılır.

Çocukların doğum sonrası düzenli olarak boy, kilo, baş çevresi takipleri, mental, motor ve fiziksel gelişim takipleri, aşı takibi yanı sıra aşağıda bir kısmı belirtilen uygulamalar da pediatri uzmanımızca koordine edilmektedir.

Anemi (kansızlık) tedavi ve takibi
D Vitamini, B12 vitamini, folik asit, çinko takibi
Tam idrar tetkiki, idrar kültürü,
Hızlı Streptokok Antijen Testi, boğaz kültürü
İnfluenza A, B testleri
Gayta mikroskopisi, rotavirüs, adenovirüs antijen testleri ve gayta kültürü
Tiroid fonksiyon testleri
Çölyak antikor taraması
Helicobakter pylori taraması
Parazit Taramaları
Menenjit ve rotavirüsü aşısı gibi aşıların uygulanması
Obezite takibi